Kanser

Radyoterapi-Tedavisi

Radyoterapi Tedavisi

Kanser

Radyoterapi Tedavisi Dalgalar ve parçacıklar yoluyla taşınan özel bir enerji türü olan radyasyon, özel cihazlarla üretilerek radyoaktif denilen maddelerce yayılımı sağlanır. Bu enerji vasıtasıyla tıpta görüntüleme yapılabilmesinin yanı sıra kanser tedavilerinde de kullanılabilmektedir. Hastalıklı dokulara radyasyonu yönlendirebilmek için özel cihazlara…

Read more
Kemoterapi Tedavisi

Kemoterapi Tedavisi

Kanser

Kemoterapi Tedavisi Kelime anlamı olarak kemoterapi ilaç ile tedavi anlamındadır. Bu tedavi daha çok kanser hücrelerini tedavi etmek amaçlı kullanılan ilaçları kastederek kullanılan bir terimdir. Kanser tedavisinde kemoterapi tek başına kullanılabileceği gibi yapılan diğer tedavileri tamamlamak amacıyla da yapılabilmektedir. Kemoterapi…

Read more
Cyberknife Nedir?

Cyberknife Nedir?

Kanser

Cyberknife Tedavisi Cyberknife Nedir? Kanser tedavisi günümüzde zamanında yapıldığı taktirde hayat kurtarmaktadır. Bu sebepten gelişen teknolojiyle buna yönelik tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. Kanser tedavisini tüm vücutta yapmak ve insan kaynaklı hataları engellemek amaçlı robotik destek yardımıyla geliştirilen tedavi yöntemleri risksiz sonuçlar…

Read more
Kanserin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kanserin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kanser

Kanserin Tedavi Yöntemleri  Son zamanlarda ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen teknoloji dünyası ve tıp bilimi sayesinde pek çok farklı kanser tedavi yöntemleri geliştirildi. Şimdilerde yaygın bir şekilde hayatlarımızda yer alan kanser için ilk akla gelen, en yaygın yöntem cerrahi müdahaledir. İmkanlar ve…

Read more
Kanser Tedavi Merkezleri

Kanser Tedavi Merkezleri

Kanser

Kanser Tedavi Merkezleri Türkiye’de kurulan kanser tedavi merkezleri, multidisipliner yaklaşımı hedeflemiş ve “Hasta Odaklı Bakım ”ilkesini benimsemiş bulunmaktadır. Kanser tedavi merkezlerinin öncelikle amacı kanser hasta ve hasta yakınlarının kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaktır. Diğer amaçları arasında ise hasta ve hasta yakınlarının…

Read more